Välkommen till HVB Altero

Ett strukturerat, familjelikt boende i en naturskön miljö.

Läs mer om oss

Hem för vård eller boende

HVB Altero är ett strukturerat, familjelikt boende i en naturskön miljö som vänder sig till barn och unga 9-13 år som av socialtjänsten bedöms behöva insatser utanför hemmet. Behovet till insatsen är för att barnet vistas i olämpliga miljöer eller har psykosocial problematik och/eller beteende problematik som påverkar vardagen destruktivt.

Som en del av beteendeproblematik kan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utgöra hinder i vardagen för barnet. Målsättningen är att barnet ska skapa och utveckla nya färdigheter så att dennes vardag blir begriplig, hanterbar och meningsfull.

Läs mer om oss

Antal platser

Verksamheten har 5 platser.

Placeringsstöd

Sker enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Upptagningsområde

Vi tar emot från hela landet.

Ta kontakt med oss

För platsförfrågan eller andra funderingar runt boendet.
Fyll i formuläret nedan eller ring oss 0702-07 09 31.